Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng và sơ chế một số cây dược liệu theo GACP-WHO
28/07/22 09:16AM
Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Bá Hoạt, Ngô Quốc Luật... ; B.s.: Nguyễn Minh Khởi (ch.b.).... - H. : Nông nghiệp ; Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 391 tr. ; 24 cm. ISBN: 978-604-60-3536-7

Việt Nam có một nền y học cổ truyền được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dân tộc. Nghiên cứu và phát triển nguồn dược liệu trong nước có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu tại chỗ phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Nhằm hỗ trợ các cơ sở trồng dược liệu trong cả nước sản xuất dược liệu bền vững,an toàn và đảm bảo chất lượng theo quy định, cuốn sách đã giới thiệu về kỹ thuật nhân giống, trồng và sơ chế dược liệu theo hướng dẫn GACP - WHO cho 35 loại loại cây dược liệu được trồng phổ biến tại các vùng khác nhau trong cả nước như: cây Actisô, ba kích, bạch chỉ, bạch truật, ban âu, bồ công anh, bụp giấm, cà gai leo, chè vằng, cúc hoa vàng...