Sách minh họa các loài cá thường gặp ở Việt Nam (Vietnam's common fish illustration pictures)
16/05/23 02:23PM
Trung tâm Tin học (Bộ Thủy sản) -Hà Nội : Nxb Thanh Hoá. - 76 tr.,27cm.

Tài liệu là kết quả của đề tài nghiên cứu “Xây dựng cơ sở dữ liệu các loài thủy sản thường gặp ở Việt Nam” do Trung tâm Tin học Khoa học kỹ thuật và kinh tế thủy sản thực hiện. Tài liệu bao gồm ảnh minh họa và tên (tiếng Việt, tên khoa học, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Ban Nha) của 302 các loài cá thường gặp (cá biển và cá nước ngọt) nhằm giúp người sử dụng thuận tiện hơn trong việc trao đổi, tra cứu.