HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 296
  • Tổng lượt truy cập: 10.421.401
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ
22/06/22 10:59AM
Hoàng Xuân Trường (ch.b.), Phạm Thị Hạnh Thơ, Phạm Công Nghiệp. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 103 tr.;15x21 cm. ISBN: 978-604-60-3443-8

Trồng trọt hữu cơ hay còn gọi canh tác hữu cơ là một hệ thống nông nghiệp thay thế bắt nguồn từ đầu thế kỷ 20 nhằm phản ứng với các hoạt động canh tác thay đổi nhanh chóng. Nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận chiếm 70 triệu ha trên toàn cầu, Các tiêu chuẩn hữu cơ được thiết kế để cho phép sử dụng các chất tự nhiên đồng thời cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt các chất tổng hợp.

Các phương pháp nông nghiệp hữu cơ được quy định trên phạm vi quốc tế và được thực thi một cách hợp pháp bởi nhiều quốc gia, dựa phần lớn vào các tiêu chuẩn do IFOAM - Organics International (Liên đoàn các phong trào nông nghiệp hữu cơ quốc tế) (IFOAM), một nhóm lợi ích quốc tế của các tổ chức canh tác hữu cơ được thành lập vào năm 1972. Nông nghiệp hữu cơ có thể được định nghĩa là: một hệ thống canh tác tổng hợp cố gắng bền vững, tăng cường độ phì nhiê và đa dạng sinh học của đất, trong khi, ngoại lệ hiếm, cấm thuốc trừ sâu tổng hợp, kháng sinh, phân bón tổng hợp, sinh vật biến đổi gen và hormone tăng trưởng.

Tài liệu do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành. Tài liệu giới thiệu tổng quan về nông nghiệp hữu cơ. Trình bày các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý và quy trình chứng nhận sản phẩm hữu cơ. Vấn đề phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và hiệu quả của sản xuất. Giới thiệu một số mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam.

TRANG CHỦ