Sổ tay một số kỹ thuật canh tác hồ tiêu trồng tại Đức Linh- Tánh Linh, Bình Thuận
28/07/22 09:26AM
Đào Uyên Trân Đa, Lê Thị Kim Duyên, Nguyễn Tấn Chung.... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 32 tr. ; 24 cm. ISBN: 978-604-60-3479-7

Cây hồ tiêu có tên khoa học là Piper nigrum thuộc họ Piperaceace, có nguồn gốc từ bang Tây Ghát (Ấn Độ), chi Piper có khoảng 1.000 loài, trong đó có khoảng 110 loài hiện diện ở Ấn Độ và các nước châu Á.

Tài liệu do Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường - Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành.

Tài liệu trình bày những nghiên cứu cơ cấu giống và sâu bệnh hại cây hồ tiêu; Nêu phương thức cải tiến kỹ thuật canh tác cây hồ tiêu theo hướng dẫn cân bằng sinh học.