HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 136
  • Tổng lượt truy cập: 12.574.262
Tài liệu định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2030
29/09/23 02:20PM
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022, 124 tr.
Tóm tắt: Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp đầy đủ, toàn diện các thông tin về quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian tới; Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp và phát hành cuốn “Tài liệu về định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021- 2030” làm cẩm nang phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện, cũng như công tác nghiên cứu chính sách./.


TRANG CHỦ