Tài liệu hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trữ nước phân tán, tưới hiệu quả cho cây ăn trái vùng đồng bằng sông Cửu Long (áp dụng trong điều kiện xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024)
26/03/24 01:43PM
Cục Thủy Lợi. - Hà Nội: Nông nghiệp, 2024. - 55 tr.; 21 cm

Mùa khô năm 2023-2024, theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, xâm nhập mặn ở ĐBSCL khả năng xuất hiện sớm, ở mức sâu hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp nói chung và vùng trồng cây ăn trái nói riêng.

Để tiếp tục hỗ trợ các địa phương, người dân chủ động áp dụng các giải pháp giảm thiểu thiệt hại của xâm nhập mặn đến cây ăn trái, Cục Thủy lợi ban hành “Tài liệu hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trữ nước phân tán, tưới hiệu quả cho cây ăn trái vùng Đồng bằng sông Cửu Long, áp dụng trong điều kiện xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024”. Đây là tài liệu được cập nhật từ “Tài liệu hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trữ nước, tưới hiệu quả cho cây ăn trái vùng Đồng bằng sông Cửu Long, áp dụng trong điều kiện xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021”, kết quả điều tra thực tế, kế thừa kết quả của đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp, công nghệ tích trữ nước phân tán phục vụ vùng cây ăn quả vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và thông tin dự báo xâm nhập mặn của các cơ quan chuyên ngành.