HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.210
  • Tổng lượt truy cập: 10.810.476
Thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP)
28/07/22 09:57AM
B.s.: Phạm Tấn Nhã (ch.b.), Hồ Quảng Đồ, Hồ Thanh Thâm, Lê Thu Thuỷ. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 80tr.; 24 cm. ISBN: 978-604-965-841-9

Nội dung tài liệu bao gồm:

-          Khái quát về nông nghiệp an toàn;

-        Giới thiệu chung về thực hành nông nghiệp tốt và thực hành chăn nuôi tốt Đông Nam Á (ASEANGAHP); chăn nuôi tốt Việt Nam (VietGAHP); chăn nuôi tốt một số loại vật nuôi tại Việt Nam;

-          Quy trình đăng ký chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt.

TRANG CHỦ