HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 134
  • Tổng lượt truy cập: 12.159.887
Triển vọng Nông nghiệp 2021 - 2030
31/08/23 11:16AM
OECD/FAO (2021), OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/19428846-en.
This issue notes that the global agri-sector has shown resilience during the pandemic, but income losses and a spike in food prices caused undernourishment to rise. It also assesses the global commodity markets over the coming decade, including fish and biofuel.=Báo cáo phản ánh sức chống chịu của ngành nông nghiệp toàn cầu trong đại dịch, tuy nhiên tổn thất về thu nhập và giá thực phẩm tăng đã làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu dinh dưỡng. Bản báo cáo cũng đánh giá diễn biến thị trường nông sản toàn cầu trong 10 năm tới, trong đó có thủy sản và nhiên liệu sinh học.
TRANG CHỦ