HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 261
  • Tổng lượt truy cập: 10.421.540
Ảnh hưởng của khai thác tác động thấp đến tính đa dạng loài cây gỗ và cấu trúc của rừng tự nhiên có chứng chỉ bền vững
15/06/22 08:34AM
Chủ đề: Lâm nghiệp

Tên nhiệm vụ: Ảnh hưởng của khai thác tác động thấp đến tính đa dạng loài cây gỗ và cấu trúc của rừng tự nhiên có chứng chỉ bền vững (Mã số đề tài: 106-NN.06-2016.22)

Tổ chức chủ trì: Đại học Lâm nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Hồng Hải

Các cá nhân tham gia : PGS.TS. Vũ Quang Nam, GS.TS. Phạm Văn Điển, PGS.TS. Bùi Thế Đồi, TS. Vũ Tiến Hưng, TS. Phạm Thế Anh, TS. Jaime Uria-Diez, TS. Cao Thị Thu Hiền

Thời gian thực hiện: 04/2017-04/2020

Kinh phí thực hiện: 770 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Ngày nghiệm thu: 14 tháng 09 năm 2019 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Đánh giá ảnh hưởng của khai thác tác động thấp đến tính đa dạng và cấu trúc của rừng tự nhiên ở hai lâm trường đã có chứng chỉ FSC. Xác định các cơ chế sinh thái rừng và đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh và sinh thái để quản lý rừng bền vững. Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ, đồng thời hỗ trợ sinh viên và học viên cao học trong nghiên cứu về điều tra rừng, sinh thái rừng và phân tích thống kê.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-005))

TRANG CHỦ