HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 143
  • Tổng lượt truy cập: 12.159.783
Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản khu vực Nam Bộ
04/07/22 09:02AM
Chủ đề: Thủy sản

Tên nhiệm vụ: Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản khu vực Nam Bộ

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Hữu Thanh

Các cá nhân tham gia: ThS. Huỳnh Hữu Ngãi; ThS. Trần Văn Nhiên; ThS. Nguyễn Văn Hiệp

Thời gian thực hiện: 01/2020-12/2020

Kinh phí thực hiện: 650 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 5229/QĐ-BNN-KHCN ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nghiệm thu: ngày 13 tháng 01 năm 2021 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Nhiệm vụ đã khảo sát và thu thập bổ sung 5 nguồn gen thủy hải sản hiện đang được lưu giữ với số lượng cụ thể là 4 cá thể cá vồ cờ, 8 cá thể cá hổ sọc nhỏ, 10 cá thể cá sửu, 18 cá trê Phú Quốc và 34 cá thể móng tay chúa. Các loài thu thập bổ sung bước đầu thích nghi tốt với điều kiện nuôi nhốt, tỷ lệ sống sau khi thuần dưỡng đạt từ 90-100%.

Nhiệm vụ đã lưu giữ an toàn tổng số 8 nguồn gen các loài thủy hải sản với tổng số 342 cá thể (35 con cá mó đầu khum, 60 cá dứa, 48 móng tay chúa, 26 cá vồ cờ, 50 cá vồ đém, 45 cá hổ sọc nhỏ, 53 cá sửu và 24 cá trê Phú Quốc) lưu giữ bằng phương pháp ex-situ (lồng biển, bể xi măng, composite và ao đất), đủ số lượng theo yêu cầu của nhiệm vụ. Tỷ lệ sống đạt từ 93,7 - 100% đối với các nguồn gen vồ cờ, vồ đém, sửu, dứa và móng tay chúa. Cá mó đầu khum, hổ sọc nhỏ, trê Phú Quốc đạt từ 60 – 75% (đạt 85% so với yêu cầu).

Nhiệm vụ đã tiếp tục thực hiện việc đánh giá giá sơ bộ và đánh giá chi tiết 08 nguồn gen lưu giữ về vùng phân bố, đặc điểm phân bố, chỉ tiêu hình thái, phân loại và khả năng thích nghi thuần dưỡng, các đặc điểm sinh học sinh sản, tăng trưởng, kích thước thành thục, mùa vụ sinh sản,... Qua đó thu thập, bổ sung và sắp xếp lại cơ sở dữ liệu của 8 nguồn gen thủy hải sản. Đã tiến hành tư liệu hóa hồ sơ bổ sung cho 8 nguồn gen thủy sản. Các thông tin tư liệu hóa tiếp tục được cập nhật tại địa chỉ http://vienthuysan2.org trong thời gian tới. Cơ sở dữ liệu các nguồn gen được cập nhật trên trang web của Viện và bộ hồ sơ lưu trữ cho từng nguồn gen.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-228))

TRANG CHỦ