HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.187
  • Tổng lượt truy cập: 10.810.356
Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen vi sinh vật trồng trọt
08/06/22 02:54PM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên nhiệm vụ: Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen vi sinh vật trồng trọt

Tổ chức chủ trì: Viện Thổ Nhưỡng Nông hóa

(Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam)

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thu Hà

Các cá nhân tham gia : CN. Trần Thị Thanh Thủy, ThS. Cao Thị Thanh Tâm, CN. Đàm Thị Thanh Hà, ThS.T rần Quang Minh, ThS. Trương Thị Duyên

Thời gian thực hiện: 01/2019-12/2019

Kinh phí thực hiện: 300 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 4848/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nghiệm thu: ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

 Bảo tồn, lưu giữ và đánh giá nguồn gen vi sinh vật trồng trọt: phân loại các nguồn vi sinh vật bằng giải trình tự gen 16S/28S rARN nguồn gen có tiềm năng trong sản xuất.  Đánh giá khả năng phân giải ACC của các chủng bacillus hiện lưu giữ. Đánh giá tính đa hoạt tính (phân giải xenlulo và đối kháng nấm gây bệnh vùng rễ cây trồng: Fusarium, Phytophthora) của các chủng Trichoderma hiện lưu giữ. Tư liệu hoá nguồn gen: bổ sung cơ sở dữ liệu nguồn gen vi sinh vật; chụp ảnh tế bào bằng kính hiển vi điện tử của chủng vi sinh vật. Trao đổi thông tin tư liệu nguồn gen vi sinh vật trồng trọt: cung cấp nguồn gen vi sinh vật phục vụ công tác nghiên cứu, cung cấp nguồn gen cho các đơn vị có nhu cầu.  

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 9/2021-17308)

TRANG CHỦ