HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 47
  • Tổng lượt truy cập: 11.580.857
Đánh giá tiềm năng di truyền một số nguồn gen rau địa phương họ bầu bí và hoa thập tự ở miền Bắc Việt Nam
13/03/23 04:20PM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên nhiệm vụ: Đánh giá tiềm năng di truyền một số nguồn gen rau địa phương họ bầu bí và hoa thập tự ở miền Bắc Việt Nam (mã số: NVQG 2016/10)

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Tài nguyên Thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Lã Tuấn Nghĩa

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: TS. Hoàng Thị Huệ; ThS. Lê Thị Thu Trang; ThS. Đàm Thị Thu Hà; ThS. Nguyễn Thị Tâm Phúc; CN. Phạm Thị Thùy Dương; ThS. Nguyễn Ngọc An; TS. Trần Thị Thu Hoài; TS. Ngô Thị Hạnh; TS. Đoàn Xuân Cảnh

Thời gian thực hiện: 10/2016-9/2020

Kinh phí thực hiện: 4.500 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3156/QĐ- BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghiệm thu: ngày 16 tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc điểm nông sinh học chính và đa dạng di truyền ở mức độ phân tử của một số nguồn gen địa phương: bí đỏ, mướp, cải mèo, cải củ. Xác định các chỉ thị phân tử ADN đặc trưng cho các nguồn gen địa phương: bí đỏ, mướp, cải mèo, cải củ và ít nhất 5 chỉ thị liên kết với tính trạng chất lượng và chống chịu bệnh. Đề xuất hướng bảo tồn và sử dụng các nguồn gen: bí đỏ, mướp, cải mèo, cải củ có tiềm năng ở miền Bắc Việt Nam.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 11/2021-18206)

TRANG CHỦ