HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 65
  • Tổng lượt truy cập: 11.480.233
Điều tra thu thập số liệu nghề cá phục vụ dự báo ngư trường khai thác hải sản”
18/08/22 08:42AM
Chủ đề: Thủy sản

Tên dự án: Điều tra thu thập số liệu nghề cá phục vụ dự báo ngư trường khai thác hải sản. Điều tra ngư trường 2017 - 2020

Tổ chức chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Hoàng Minh

Các cá nhân tham gia dự án: TS. Bùi Thanh Hùng; TS. Nguyễn Khắc Bát; TS. Nguyễn Viết Nghĩa; TS. Nguyễn Văn Hướng; TS. Nguyễn Duy Thành; KS. Trần Văn Vụ; ThS. Nguyễn Đức Linh; ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Dương; ThS. Hán Trọng Đạt; CN. Nguyễn Ngọc Tuấn

Thời gian thực hiện: 2017-2020

Kinh phí thực hiện: 7.213 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 27 QĐ-TCTS-KHTC ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Tổng Cục thuỷ sản

Ngày nghiệm thu: ngày 10 tháng 03 năm 2021 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Dự án cập nhật và bổ sung một lượng lớn dữ liệu vào cơ sở dữ liệu dự báo bao gồm: i) Thông tin khai thác hải sản tại 10 tỉnh ven biển, dự án WCPFC, dự án Movimar của 04 nghề (câu, rê, vây và chụp mực); ii) Số liệu khí tượng hải dương từ các nguồn khảo sát, giám sát, các đài trạm và viễn thám vào cơ sở dữ liệu. Kết quả này đã làm tăng đáng kể kho dung lượng dữ liệu khí tượng hải dương, nguồn lợi và nghề cá hiện có.

Dự án triển khai xây dựng và cung cấp kịp thời: 44 bản tin hạn mùa; 264 bản tin hạn tháng cho 04 nghề và 02 đối tượng (cá ngừ vằn và cá nổi nhỏ); 192 bản tin hạn 7-10 ngày cho nghề câu cá ngừ đại dương; 192 bản tin hải dương học hỗ trợ hoạt động khai thác phục vụ cho công tác chỉ đạo và thực tiễn sản xuất. Trước khi phát hành, các bản tin dự báo đều được thẩm định về nội dung và hình thức.

Kết quả kiểm tra, đánh giá dự báo ngư trường cho thấy, các bản dự báo ngư trường hạn tháng và hạn 7-10 ngày của 04 nghề và 02 đối tượng đều được đánh giá. Các bản tin dự báo tiếp tục được duy trì và phát hành thường xuyên trên các phương tiện truyền thông như: website Viện Nghiên cứu Hải sản (http://www.rimf.org.vn), Tổng Cục thủy sản (http://www.fistenet.gov.vn), nhiều trang web của 28 tỉnh ven biển, phát hàng ngày trên đài Truyền thông duyên hải với tần suất 3 lần/ngày; trên Bản tin dự báo thời tiết nông vụ của VTV1, Bản tin dự báo thời tiết biển và ngư trường của VTC16 để cung cấp thông tin kịp thời về dự báo ngư trường cho ngư dân.

Trên cơ sở nguồn số liệu hải dương học thu thập được, dự án đã có những tư vấn kịp thời về diễn biến hiện tượng ENSO liên quan đến hoạt động khai thác hải sản của ngư dân.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20226223/GGN 21-11-070) 
TRANG CHỦ