HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 118
  • Tổng lượt truy cập: 12.142.077
ghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp điều hòa, phân bổ nguồn nước liên vùng, liên lưu vực sông khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ
16/05/23 08:09AM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp điều hòa, phân bổ nguồn nước liên vùng, liên lưu vực sông khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (mã số: KC.08/16-20)

Tổ chức chủ trì: Viện Quy hoạch thủy lợi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đặng Thị Kim Nhung

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Mạnh; ThS. Đặng Vi Nghiêm; ThS. Thái Gia Khánh; TS. Nguyễn Đăng Quang; KS. Tran Quốc Uy; ThS. Trân Đình Dũng; ThS. Trương Thị Quỳnh Chỉ; KS. Nguyễn Ngọc Tuấn; ThS. Nguyễn Đức Hoàng; ThS. Nguyễn Bá Cường; ThS. Lê Thị Phương Hồng; KS. Tô Xuân Kha; ThS. Đặng Văn Việt Hùng; TS. Tran Khắc Thạc; KS. Vũ Thanh Nghĩa; ThS. Phạm Huy Thông; ThS. Nguyễn Hông Khanh

Thời gian thực hiện: 07/2018-12/2020

Kinh phí thực hiện: 7.900 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 17/QĐ-BKHCN ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghiệm thu: ngày 21 tháng 01 năm 2021 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn về điều hòa phân bổ nước liên vùng, liên lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đánh giá nguồn nước và cân bằng nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở hiện tại và tương lai nhằm xác định các vùng thừa nước và các vùng thiếu nước. Đề xuất được giải pháp phù hợp và hiệu quả để điều hòa, phân bổ nguồn nước liên vùng liên lưu vực sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai,hạn hán thiếu nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 02/2022-18734)

 

TRANG CHỦ