HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 180
  • Tổng lượt truy cập: 12.159.636
Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ sản xuất bầu ươm cây theo phương pháp gieo hạt và giâm cành phục vụ sản xuất cây giống quy mô lớn
05/07/22 04:29PM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên nhiệm vụ: Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ sản xuất bầu ươm cây theo phương pháp gieo hạt và giâm cành phục vụ sản xuất cây giống quy mô lớn (Mã số đề tài: TTKHCN.DA.02-2017)

Tổ chức chủ trì: Viện Phát triển Công nghệ Cơ Điện-Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Bùi Việt Đức

Các cá nhân tham gia: ThS. Đỗ Trung Thực, PGS. TS. Đỗ Hữu Quyết, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quế, PGS. TS. Nguyễn Thế Hùng, ThS. Đỗ Đình Thi, ThS. Vũ Công Cảnh, CN. Nguyễn Thị Huệ, ThS. Nguyễn Trọng Minh, KS. Lê Minh Hùng

Thời gian thực hiện: 06/2017-05/2019

Kinh phí thực hiện: 5.648 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3698/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghiệm thu: Ngày 26 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá thị trường, xác định nhu cầu, khả năng ứng dụng hệ thống máy tạo bầu ươm cây vào sản xuất, kinh doanh và thực trạng công việc tạo bầu và sử dụng bầu trong sản xuất cây giống. Cải tiến, hoàn thiện nâng cấp, chế tạo hệ thống máy tạo bầu ươm cây, xây dựng quy trình và hồ sơ thiết kế, chế tạo và lắp ráp máy. Xây dựng mô hình ứng dụng máy tạo bầu đất ươm cây và quy trình công nghệ sản xuất bầu đất theo hai phương pháp gieo hạt và giâm cành. Hỗ trợ thực hiện các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng, độ tin cậy và kiểu dáng sản phẩm. Đăng ký giải pháp hữu ích, thiết kế và xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm. Xây dựng phương án, mô hình giải pháp khả thi để thương mại hóa sản phẩm.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-192))

TRANG CHỦ