HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 116
  • Tổng lượt truy cập: 12.159.939
Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống và gây trồng các giống Macadamia đã được công nhận (OC, 246, 816, Daddow và 842) tại Tây Bắc
12/09/22 09:05AM
Chủ đề: Lâm nghiệp

Tên dự án: Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống và gây trồng các giống Macadamia đã được công nhận (OC, 246, 816, Daddow và 842) tại Tây Bắc

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm dự án ThS. Trần Đức Vượng

Các cá nhân tham gia dự án: ThS. Phan Đức Chỉnh; TS. Hà Huy Thịnh; TS. Nguyễn Đức Kiên; ThS. Cấn Thị Lan; TS. Đỗ Hữu Sơn; KS. Hà Huy Nhật; KS. Bùi Tiến Hùng; KS. Trần Hoàng Gia; KS. Quách Mạnh Tùng

Thời gian thực hiện: 2016-2020

Kinh phí thực hiện: 5.600 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 2854/QĐ-BNN-TCLN ngày 28 tháng 06 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nghiệm thu: ngày 15 tháng 10 năm 2021 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Dự án đã xây dựng được 02 quy trình ghép và giâm hom Mắc ca và 01 quy trình trồng thâm canh Mắc ca phù hợp với điều kiện Tây Bắc. Cả 3 qui trình này được Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành theo quyết định số 530 ngày 30/11/2020. Trong đó 02 quy trình đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là tiến bộ kỹ thuật đó là: “Kỹ thuật nhân giống cây Mắc ca (Macadamia intergrifolia) bằng phương pháp ghép được công nhận theo quyết định số 210/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 28/06/2018; và “Một số biện pháp kỹ thuật thâm canh các giống Mắc ca (OC,246,816, Daddow và 842) tại vùng Tây Bắc” được công nhận theo quyết định số 85/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 22/04/2021. 

Dự án đã xây dựng được 25 ha mô hình của 05 dòng Mắc ca tại Sơn La và Lai Châu. Tất cả 05 dòng Mắc ca đều cho sinh trưởng tốt với tỷ lệ sống đạt từ 87-100%. Ở tuổi 4, năng suất hạt đạt được 1,7 kg/cây.

Dự án đã xây dựng Xây dựng được 03 vườn vật liệu của 05 dòng Mắc ca (0.5ha/vườn). Cả 3 vườn vật liệu xây dựng tại Lai Châu và Sơn La có sinh trưởng và tỷ lệ sống cao từ 92-100%. Trung bình sản lượng hom ghép thu được ở năm thứ 3 là 17.000 hom ghép/vườn, ở tuổi 4 là khoảng 40.000 hom/ghép/vườn/năm tại Lai Châu. Sản lượng hom ghép tại Sơn La trung bình đạt được 16.000 hom ghép/vườn ở tuổi 3 và khoảng 30.000 hom ghép/vườn ở tuổi 4.

Dự án đã sản xuất được 20,000 cây ghép Mắc ca của 05 giống OC, 246, 816, 842 và Daddow. Cây ghép có sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh và đủ tiêu chuẩn đem trồng. Đồng thời , dự án đã sản xuất thương phẩm 5ha các giống Mắc ca OC, 246, 816 và Daddow đạt từ 2-3,6 tấn hạt khô/ha.

 (Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20226228-30/GGN 21-12-074)

TRANG CHỦ