HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 90
  • Tổng lượt truy cập: 11.362.234
Khai thác và phát triển nguồn gen gà Kiến và gà Lạc Thủy
14/11/22 10:11AM
Chủ đề: Chăn nuôi

Tên đề tài: Khai thác và phát triển nguồn gen gà Kiến và gà Lạc Thủy

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi, Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Mười

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Phạm Thị Thanh Bình; ThS. Trần Quốc Hùng; ThS. Đào Đoan Trang; ThS. Nguyễn Thị Hải; ThS. Dương Trí Tuấn; ThS. Lý Văn Vỹ; Kỹ sư. Trần Thúy An; ThS. Nguyễn Quyết Thắng; Kỹ sư. Đinh Thị Thương Thương

Thời gian thực hiện: 2016-2020

Kinh phí thực hiện: 4.350 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 2825/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghiệm thu: ngày 19 tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Xây dựng tiêu chuẩn đàn hạt nhân, đàn sản xuất và đàn thương phẩm cho gà Kiến và gà Lạc Thủy. Xây dựng đàn hạt nhân gà Kiến với quy mô 200 con và gà Lạc Thủy với quy mô 500 con. Xây dựng đàn gà Kiến với quy mô 200 con và đàn gà sản xuất Lạc Thủy với quy mô 400 con. Xây dựng quy trình chọn đàn hạt nhân, quy trình chăn nuôi gà Kiến gà và Lạc Thủy thương phẩm.

(Nguồn: : Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 11/2021-18157)

TRANG CHỦ