HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 987
  • Tổng lượt truy cập: 10.808.922
Nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ chọn tạo giống ngô lai năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu điều kiện bất thuận (phi sinh học và sinh học) thích ứng với biến đổi khí hậu
26/07/22 08:51AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên tiểu dự án: Nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ chọn tạo giống ngô lai năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu điều kiện bất thuận (phi sinh học và sinh học) thích ứng với biến đổi khí hậu (Mã số đề tài: 18/FIRST/2a/MRI)

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm tiểu dự án: TS. Bùi Mạnh Cường

Cán bộ tham gia: TS. Nguyễn Xuân Thắng, ThS. Đặng Thị Vân Hà, ThS. Lê Thị Hải Yến, ThS. Trần Quang Diệu, ThS. Nguyễn Chí Thành, ThS. Nguyễn Thị Huyền, TS. Vương Huy Minh, ThS. Đoàn Thị Bích Thảo, TS. Nguyễn Hữu Hùng, TS. Lê Văn Hải, TS. Kiều Xuân Đàm

Thời gian thực hiện: 2018-2019

Kinh phí thực hiện: 31.178 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3410/QĐ-BKHCN ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghiệm thu: ngày 05 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã làm chủ công nghệ chọn tạo dòng ngô đơn bội kép bằng cây kích tạo đơn bội (Inducer), tiếp cận và bước đầu làm chủ công nghệ chọn tạo giống ngô lai bằng chỉ thị phân tử (SSRs, SNPs,...) kết hợp với phương pháp truyền thống. Phát triển và nâng cao nguồn nhân lực thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu về ứng dụng chỉ thị phân tử (SNPs) trong chọn tạo giống ngô và chọn giống ngô theo phương pháp tạo dòng đơn bội kép bằng cây kích tạo đơn bội (cây inducers) tại Trường Đại học Nebraska- Lincoln, Thành phố Lincoln, Bang Nebraska, Mỹ. Trên cơ sở ứng dụng các công nghệ mới trong nghiên cứu chọn tạo giống ngô đã tạo ra được thế hệ dòng thuần mới (278 dòng) có khả năng chịu hạn/mặn/sâu đục bắp/chịu bệnh mốc hồng được chọn lọc và bộ giống ngô lai mới có năng suất cao, mang những đặc tính vượt trội, thích ứng rộng, chống chịu với sâu bệnh, đồng thời nâng cao chất lượng hạt giống ngô thông qua ứng dụng quy trình xử lý và bảo quản mới.

Hoàn thiện cơ sở vật chất, tăng cường và đồng bộ hóa trang thiết bị thông qua nâng cấp 02 phòng thí nghiệm và 01 nhà lưới, hình thành 01 phòng thí nghiệm mới, qua đó nâng cao tính chính xác và hiệu quả của các thí nghiệm nghiên cứu khoa học

 (Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- 20-12-218)

 

TRANG CHỦ