HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 92
  • Tổng lượt truy cập: 11.362.359
Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ phát triển bền vững nguồn nước Karst phục vụ cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực Bắc Bộ
22/11/22 09:00AM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ phát triển bền vững nguồn nước Karst phục vụ cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực Bắc Bộ (Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-61/15)

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Ngọc Ánh

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Văn Trãi, PGS. TS. Nguyễn Văn Lâm, ThS. Đào Đức Bằng, ThS. Bùi Mạnh Bằng, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, KS. Nguyễn Tuấn Anh, KS. Trần Trịnh Nghiêm, ThS. Đỗ Xuân Ninh, ThS. Đỗ Anh Đức

Thời gian thực hiện: 12/2015-12/2018

Kinh phí thực hiện: 600 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1252/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghiệm thu: ngày 05 tháng 06 năm 2019 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của các mô hình, giải pháp khai thác nguồn nước Karst trong các thành tạo carbonat khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu phong tục tập quán khai thác, sử dụng và xác định nhu cầu dùng nước sinh hoạt của đồng bào vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực nghiên cứu. Xác định tiềm năng các nguồn nước Karst trong thành tạo carbonat thuộc vùng núi cao, khan hiếm nước các khu vực làm mô hình. Đánh giá thực trạng công tác bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nước Karst khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu lựa chọn, đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ phát triển bền vững các nguồn nước Karst phục vụ cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực nghiên cứu. Khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình thí điểm (dạng Pilot) giải pháp, công nghệ đã được lựa chọn để khai thác bền vững nguồn nước karst ngầm và mạch lộ. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật cho mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ phát triển bền vững nguồn nước Karst.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 8/2019-2019-02-761)

TRANG CHỦ