HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 21
  • Tổng lượt truy cập: 11.580.825
Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp rệp sáp bột hồng (Phenacoccus Manihoti Matile- Ferrero) hại sắn tại Phú Yên và các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ
17/03/23 08:38AM
Chủ đề: Bảo vệ thực vật

Tên đề tài: Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp rệp sáp bột hồng (Phenacoccus Manihoti Matile- Ferrero) hại sắn tại Phú Yên và các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ

Tổ chức chủ trì: Viện Bảo vệ thực vật

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thủy

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Đặng Thị Lan Anh; ThS. Hà Thị Kim Thoa; ThS. Nguyễn Thị Mai Lương; ThS. Phạm Văn Sơn; PGS.TS. Trương Xuân Lam; ThS. Đặng Văn Mạnh; ThS. Ngô Thạch Quỳnh Huyên; ThS. Đào Công Nghiêm; KS. Nguyễn Quốc Tuấn; ThS. Phạm Duy Trọng; ThS. Trần Thị Thúy Hằng; ThS. Nguyễn Lê Lanh Đa; ThS. Nguyễn Thanh Hiếu; ThS. Lê Thị Thanh Thủy; TS. Đặng Thị Huế

Thời gian thực hiện: 2017-2020

Kinh phí thực hiện: 4.390 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 2841/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghiệm thu: ngày 07 tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Điều tra, xác định thành phần loài rệp sáp bột (Pseudococcidae) trên cây sắn, sự phát sinh, hình thành quần thể và diễn biến mật độ, yếu tố ảnh hưởng đến số lượng của rệp sáp bột hồng tại Phú Yên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Nghiên cứu đặc điểm chính về sinh học và sinh thái học của rệp sáp bột hồng tại Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa. Tìm hiểu các biện pháp phòng trừ tổng hợp rệp sáp bột hồng hại sắn và xây dựng mô hình phòng trừ tổng hợp IPM rệp sáp bột hồng trên cây sắn đồng thời chuyển giao quy trình phòng trừ tổng hợp rệp sáp bột hồng trên cây sắn cho nông dân.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 11/2021-18214)

TRANG CHỦ