HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 71
  • Tổng lượt truy cập: 11.355.864
Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động, thích ứng với thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn vùng Bán đảo Cà Mau
24/11/22 11:15AM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động, thích ứng với thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn vùng Bán đảo Cà Mau (mã số: KC.08/16-20)

Tổ chức chủ trì: Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi tại tỉnh Bình Dương

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính

Các cá nhân tham gia đề tài: PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính; ThS. Vũ Văn Kiên; PGS.TS. Trịnh Công Vấn; PGS.TS. Triệu Ánh Ngọc; PGS.TS. Lê Trung Thành; TS. Trần Đăng An; ThS. Nguyễn Văn Hải; TS. Nguyễn Trịnh Chung; ThS. Đỗ Tiến Khoa; TS. Lê Công Chính

Thời gian thực hiện: 11/2016-06/2020

Kinh phí thực hiện: 7.500 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 2575/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 09 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghiệm thu: ngày 06 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Đánh giá nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt và sản xuất, xu thế diễn biến xâm nhập mặn và hạn hán vùng Bán đảo Cà mau. Đồng thời, đánh giá khả năng tạo nguồn nước ngọt phục vụ dân sinh và sản xuất vùng Bán đảo Cà Mau. Từ hiện trạng đó đưa ra các giải pháp khai thác, sử dụng nước hiệu quả và chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện xâm nhập mặn và hạn hán vùng Bán đảo Cà Mau. 

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 2/2022-19019)

TRANG CHỦ