HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 61
  • Tổng lượt truy cập: 12.141.617
Nghiên cứu các yếu tố kinh tế-kỹ thuật-xã hội và môi trường ảnh hưởng đến việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi vào sản xuất ở 5 vùng chăn nuôi (Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, miền núi phía Bắc và Miền Trung)
13/07/22 10:45AM
Chủ đề: Chăn nuôi

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu các yếu tố kinh tế-kỹ thuật-xã hội và môi trường ảnh hưởng đến việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi vào sản xuất ở 5 vùng chăn nuôi (Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, miền núi phía Bắc và Miền Trung)

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đinh Xuân Tùng

Các cá nhân tham gia: KS. Nguyễn Đăng Thanh; ThS. Đỗ Văn Đức; ThS. Lê Tiến Dũng; KS. Hàn Anh Tuấn; TS. Lê Minh Lịnh; ThS. Lê Thị Xuân; KS. Nguyễn Trường Giang; ThS. Nguyễn Văn Đình

Thời gian thực hiện: 01/2011-03/2013

Kinh phí thực hiện: 950 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 774/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 04 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Nghiệm thu: ngày 18 tháng 04 năm 2013 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã nêu tổng quan tình hình áp dụng các tiến bộ kỹ thuật (TBKT) chăn nuôi vào sản xuất và chính sách khuyến nông, từ đó đánh giá hiện trạng áp dụng các TBKT chăn nuôi ở 5 vùng (Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, miền núi phía Bắc và Miền Trung). Đồng thời xác định các yếu tố kinh tế-kỹ thuật-xã hội và môi trường ảnh hưởng đến việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi các cơ sở chăn nuôi, từ đó đề xuất các giải pháp chính sách thúc đẩy công tác ứng dụng các TBKT trong sản xuất chăn nuôi.

Kênh khuyến nông Trung ương với phương thức chuyển giao (tập huấn-xây dựng mô hình) đóng vai trò quan trọng nhất ở các vùng thuộc miền Bắc và miền Trung. Kênh khuyến nông địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao các TBKT về lợn, vịt ở các vùng còn khó khăn. Kênh khuyến nông thông qua công ty sản xuất kinh doanh con giống, vật tư chăn nuôi đóng vai trò rất quan trọng ở các vùng ở miền Nam. Kênh khuyến nông thông qua các Trường/Viện/Trung tâm nghiên cứu đóng vai trò rất quan trọng trong việc chuyển giao các TBKT về cây thức ăn và chế biến phế phụ phẩm phục vụ chăn nuôi. Nhà nước cần có chính sách thúc đẩy quá trình xã hội hóa trong công tác khuyến nông nói chung và khuyến nông chăn nuôi nói riêng. Nhóm các yếu tố kinh tế (quy mô chăn nuôi, diện tích canh tác, lao động, vốn của gia đình..) có ảnh hưởng lớn nhất đến chính sách khuyến nông.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-203))

TRANG CHỦ