HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 135
  • Tổng lượt truy cập: 12.159.878
Nghiên cứu chế tạo kít chẩn đoán bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam
08/09/23 02:17PM
Chủ đề: Chăn nuôi

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chế tạo kít chẩn đoán bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Việt Nam

Tổ chức chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Lê Văn Phan

 Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Hoa; GS.TS. Nguyễn Thị Lan; PGS.TS. Trịnh Đình Thâu; TS. Lê Huỳnh Thanh Phương; TS. Bùi Thị Tố Nga; PGS.TS. Bùi Trần Anh Đào; ThS. Đào Lê Anh; ThS. Lê Văn Hùng; TS. Lê Quang Hòa; ThS. Nguyễn Thị Giang; ThS. Nguyễn Thị Yến; ThS. Nguyễn Thị Ngọc; ThS. Ngô Thị Hạnh; BSTY. Trịnh Thị Bích Ngọc; Nguyễn Thị Ngân Hà; Phùng Thị Thủy

 Thời gian thực hiện: 2019-2021

Kinh phí thực hiện: 6.050 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định số 1925/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 10 năm 2021 của Cục Thông tin KH và CN Quốc gia

 Nghiệm thu: ngày 24 tháng 10 năm 2021

Kết quả nghiên cứu:

Sản xuất  kít PCR  để  phát hiện virus Dịch  tả  lợn Châu Phi  từ  mẫu bệnh phẩm  trong  thời gian  3 giờ,  đạt tiêu chuẩn về  độ  nhạy  95%,  độ  đặc hiệu 100%. Sản xuất  kít Real-time PCR  để  phát  hiện virus  Dịch tả  lợn châu Phi  từ  mẫu bệnh phẩm  trong thời gian  2 giờ,  đạt tiêu chuẩn về  độ  nhạy 100%,  độ  đặc hiệu 100%. Sản xuất  kít TEST chẩn  đoán nhanh virus gây bệnh Dịch  tả  lợn châu Phi  từ  mẫu bệnh phẩm trong thời gian  5 phút,  đạt tiêu chuẩn về  độ  nhạy   76%, độ  đặc hiệu  95%. Từ đó nghiên cứu chế  tạo  được các bộ  Kít PCR, Real-time PCR và Test kít chẩn  đoán nhanh bệnh Dịch tả  lợn Châu Phi tại Việt Nam. 

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 7/2022-19572)

TRANG CHỦ