HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 80
  • Tổng lượt truy cập: 11.480.199
Nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương kháng bệnh phấn trắng bằng chỉ thị phân tử (giai đoạn II)
01/12/22 09:32AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương kháng bệnh phấn trắng bằng chỉ thị phân tử (giai đoạn II)

Tổ chức chủ trì: Viện Cây lương thực và cây thực phẩm

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Thị Trường

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Trần Thị Thanh Thủy; ThS. Nguyễn Xuân Thu; TS. Nguyễn Ngọc Quất; ThS. Trần Tuấn Anh TS. Nguyễn Huy Chung; TS. Phạm Thiên Thành; ThS. Lê Thị Thoa; Ks. Vũ Kim Dung; Ks. Lê Thị Kim Huế

Thời gian thực hiện: 01/2018-12/2020

Kính phí thực hiện: 3.300 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 08/QĐ-BNN-KHCN ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày nghiệm thu: ngày 29 tháng 3 năm 2021 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã thu thập 200 mẫu bệnh phấn trắng từ các vùng sản xuất đậu tương để nghiên cứu. Xác định tác nhân gây bệnh phấn trắng hại đậu tương tại 6 vùng thu thập mẫu nấm ở miền Bắc Việt Nam là nấm có giai đoạn sinh sản vô tính thuộc loài Oidium sp. Kết quả nghiên cứu đã xác định bộ chỉ thị liên kết với tính kháng bệnh phấn trắng: Đã lai tạo 65 tổ hợp lai đơn và lai backcross; xác định tính kháng bệnh phấn trắng hại đậu tương là di truyền đơn gen trội; xác định 3 chỉ thị có liên kết với gen kháng bệnh phấn trắng là Satt431 và BARCSOYSSR-16-1236, BARCSOYSSR_16_1247.

Đề tài đã nghiên cứu sử dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống đậu tương kháng bệnh nấm phấn trắng. Đã sử dụng các chỉ thị sàng lọc 500 dòng F2 và 900 dòng con lai Backcross và các dòng triển vọng. Chọn ra 12 dòng triển vọng từ tổ lai BC và 4 dòng từ tổ hợp lai đơn. Trong đó 2 giống đậu tương triển vọng PT01, PT02. Các dòng này đều kháng bệnh phấn trắng và tiềm năng cho năng suất cao.

Kết quả thử nghiệm các giống đậu tương triển vọng PT01, PT02 cho thấy các giống đậu tương triển vọng thể hiện tính kháng bệnh phấn trắng và năng suất đạt trên 25 tạ ha (từ 25,36 đến 26,64 tạ ha) và thể hiện ổn định ở vùng khảo nghiệm. Nghiên cứu cũng đã xây dựng quy trình ứng dụng chỉ thị phân tử trọng chọn giống đậu tương kháng bệnh phấn trắng.

 (Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-084))

TRANG CHỦ