HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 56
  • Tổng lượt truy cập: 12.141.721
Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử (Giai đoạn 2)
16/05/23 08:08AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử (Giai đoạn 2)

Tổ chức chủ trì: Viện Di truyền nông nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Võ Thị Minh Tuyển

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Huê; ThS. Đoàn Văn Sơn; ThS. Hoàng Minh Trang; CN. Nguyễn Thị Hảo; ThS. Đoàn Thị Minh Thúy; TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt; TS. Nguyễn Thị Hồng; TS. Phạm Bảo Chung; ThS. Nguyễn Ngọc Lan

Thời gian thực hiện: 2017-2020

Kinh phí thực hiện: 4.350 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 5254/QĐ-BNN-KHCN ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghiệm thu: ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Chọn tạo các dòng lúa mang đa gen kháng bệnh bạc lá hữu hiệu (xa5, Xa7, Xa21) bằng chỉ thị phân tử và lây nhiễm bệnh nhân tạo. Đánh giá các dòng mang đa gen kháng bệnh bạc lá, xác định dòng lúa triển vọng gửi khảo nghiệm quốc gia, khảo nghiệm sản xuất. Hoàn thiện quy trình chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử và nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm canh giống triển vọng. Xây dựng mô hình trình diễn, sản xuất thử giống lúa kháng bệnh bạc lá tại một số địa phương đại diện các tỉnh phía Bắc.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 5/2022-18725)

TRANG CHỦ