Nghiên cứu đánh giá rủi ro ngập lũ tại các ngầm tràn khu vực miền Trung và đề xuất hệ thống cảnh báo sớm
06/09/22 12:07PM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá rủi ro ngập lũ tại các ngầm tràn khu vực miền Trung và đề xuất hệ thống cảnh báo sớm (Mã số đề tài: KC.08/16-20)

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Văn Lực

Các cá nhân tham gia : TS. Hoàng Ngọc Tuấn, TS. Nguyễn Đăng Giáp, ThS. Trần Minh Thái, Kỹ sư. Phạm Ngọc Phúc, ThS. Lê Văn Thìn, TS. Nguyễn Quốc Hiệp, ThS. Đào Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Đức Diện, ThS. Nguyễn Ngô Quang Trung, PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng

Thời gian thực hiện: 10/2016-03/2020

Kinh phí thực hiện: 4.750 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1907/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 07 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghiệm thu: ngày 14 tháng 09 năm 2020 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Đánh giá mức độ nguy hiểm và thực trạng cảnh báo của các ngầm tràn ở khu vực miền Trung. Xây dựng các tiêu chí xác định mức độ nguy hiểm trong mùa lũ của các ngầm tràn. Đưa ra các giải pháp cảnh báo sớm dựa trên công nghệ thông tin và tự động hóa cho các cụm ngầm tràn, nhằm tăng cường tính chủ động cho các cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của chính quyền địa phương… Xây dựng thí điểm hệ thống cảnh báo sớm cho một khu vực nguy hiểm.

 (Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 7/2021-17987)