Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường nước trên các sông trục chính và hệ thống công trình thủy lợi các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng Bắc Bộ phục vụ phát triển nông nghiệp an toàn và cấp nước sinh hoạt
01/04/24 08:40AM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường nước trên các sông trục chính và hệ thống công trình thủy lợi các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng Bắc Bộ phục vụ phát triển nông nghiệp an toàn và cấp nước sinh hoạt

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Nguyễn Tùng Phong

 Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Đức Phong, PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương, PGS.TS. Nguyễn Quang Trung, PGS.TS. Hà Lương Thuần, PGS.TS. Mai Văn Trịnh, TS. Mai Thế Hùng, TS. Hà Hải Dương, TS. Trần Đức Trinh, ThS. Nguyễn Quang Vinh, ThS. Nguyễn Minh Tiến, ThS. Trương Ngọc Hiển, ThS. Trịnh Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Thị Thu Vân, ThS. Nguyễn Thị Phương Liên, ThS. Nguyễn Minh Tú, ThS. Lương Tuấn Trung, ThS. Hoàng Thị Na, ThS. Phí Thị Hằng, ThS. Vũ Hải Nam

 Thời gian thực hiện: 2018-2021

Kinh phí thực hiện: 6.500 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định số 1421/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Cục Thông tin KH và CN Quốc gia

 Nghiệm thu: ngày 20 tháng 7 năm 2021

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng nước, chất lượng nước và dự báo khả năng đáp ứng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp an toàn và cấp nước sinh hoạt các tỉnh ven biển Đồng bằng Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề xuất các giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ nguồn nước và nâng cao hiệu quả sử dụng nước trên các sông trục chính và trong công trình thủy lợi các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng Bắc Bộ đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp an toàn và cấp nước sinh hoạt

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 11/2022-20239)