Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học-công nghệ khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ phòng chống hạn, đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ
01/06/23 08:52AM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học-công nghệ khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ phòng chống hạn, đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ (mã số: KC.08/16-20)

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Lê Sâm

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong; PGS.TS. Võ Khắc Trí; TS. Hà Hải Dương; TS. Ngô Tuấn Tú; TS. Hồ Huy Cường; TS. Nguyễn Lương Bằng; ThS. Nguyễn Tấn Hương; ThS. Nguyễn Quốc Hiệp; ThS. Nguyễn Đình Vượng

Thời gian thực hiện: 9/2017-8/2020

Kinh phí thực hiện: 6.500 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3322/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghiệm thu: ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài và thực trạng tình hình hạn hán, thiếu nước về mùa khô trên các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước mặt, nước ngầm và các thách thức an ninh nguồn nước liên quan đến phòng chống hạn hán và sản xuất nông nghiệp vùng và xây dựng phương pháp, quy trình và công cụ kiểm kê nguồn nước phục vụ phòng chống hạn hán và điều hành cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng. Đồng thời xây dựng cơ sở khoa học khai thác sử dụng nguồn nước vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm ứng phó hiệu quả với hạn hán xảy ra. Từ đó, đề xuất các giải pháp ngắn và dài hạn khai thác sử dụng hợp lý, bảo vệ phát triển tài nguyên nước nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra cho các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 02/2022-19010)