HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.162
  • Tổng lượt truy cập: 10.809.795
Nghiên cứu đề xuất và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ phù hợp nâng cao hiệu quả các công trình đập dâng vùng Tây Bắc
13/06/22 08:18AM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ phù hợp nâng cao hiệu quả các công trình đập dâng vùng Tây Bắc (Mã số đề tài: 106-NN.06-2016.22)

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Chí Thanh

Các cá nhân tham gia : ThS. Nguyễn Huy Vượng, GS.TS. Trần Đình Hòa, PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng, PGS.TS. Nguyễn Thành Công, ThS. Trần Văn Quang, ThS. Nguyễn Mạnh Trường, TS. Nguyễn Quang Bình, TS. Vũ Bá Thao, PGS.TS. Lê Văn Nghị

Thời gian thực hiện: 12/2016-12/2018

Kinh phí thực hiện: 6.500 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 6903/QĐ-DHQGHN ngày 13 tháng 03 năm 2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày nghiệm thu: 09 tháng 04 năm 2019 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống đập dâng trên địa bàn Tây Bắc. Đánh giá các nguyên nhân gây hư hỏng làm giảm năng lực cấp nước của đập dâng trên địa bàn Tây Bắc. Đề xuất được các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả đập dâng tại khu vực nghiên cứu, đảm bảo tính ổn định và bền vững. Xây dựng 01 mô hình thực tế có áp dụng công nghệ đã đề xuất và đánh giá hiệu quả.

Đề tài đã thiết kế giải pháp nâng cấp sữa chữa cho 04 mô hình đập đâng trên địa bàn, thi công xây dựng 01 mô hình thử nghiệm. Theo đó, đề tài đã lựa chọn giải pháp đập ngầm kết hợp công trình thu nước nằm ngang để thay thế hệ thống lấy nước truyền thống cho công trình dập dâng An San thuộc xã Cốc San – huyên Bát Xát – tỉnh Lào Cai. Mô hình thử nghiệm có quy mô bao gồm đập ngầm và hệ thống đường ống bảo đảm cấp nước tưới về mùa kiệt cho 50 ha.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-002))

TRANG CHỦ