HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 112
  • Tổng lượt truy cập: 11.355.569
Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển Nam Trung Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
30/08/22 08:49AM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển Nam Trung Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (Mã số đề tài: BĐKH/16-20)

Tổ chức chủ trì: Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình

(Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam)

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Quý Mạnh

Các cá nhân tham gia : ThS. Lê Văn Tuất, PGS. TS. Nguyễn Quốc Huy, PGS. TS. Phạm Bích Ngọc, TS. Phạm Văn Duẩn, ThS. Nguyễn Văn Ga, PGS. TS. Mai Sỹ Tuấn, ThS. Nguyễn Văn Thương, TS. Ngô Xuân Nam, ThS. Mai Trọng Hoàng

Thời gian thực hiện: 07/2017-07/2020

Kinh phí thực hiện: 8.865 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 1829/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 08 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nghiệm thu: ngày 04 tháng 09 năm 2020 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

 Đánh giá được hiện trạng rừng ngập mặn; diễn biến tác động của biến đổi khí hậu và định hướng phục hồi, phát triển rừng ngập mặn cho các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ; Chọn được bộ giống cây ngập mặn phù hợp với khu vực Nam Trung Bộ và diễn biến của biến đổi khí hậu. Xây dựng được 02 mô hình trồng và chăm sóc rừng ngập mặn (01 mô hình tại tỉnh Quảng Nam và 01 mô hình tại tỉnh khác trong vùng, mỗi mô hình 03 ha). Xây dựng quy trình canh tác tổng hợp rừng ngập mặn ven biển; Đánh giá hiện trạng thực thi các chính sách và đề xuất chính sách đặc thù để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn tại các tỉnh Nam Trung Bộ.  

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 7/2021-17874)

TRANG CHỦ