HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 59
  • Tổng lượt truy cập: 12.141.735
Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất lạc ở vùng đất khô hạn tại Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc
14/09/23 11:59AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất lạc ở vùng đất khô hạn tại Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc

Tổ chức chủ trì: Viện Di truyền nông nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đồng Thị Kim Cúc

 Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Xuân Thu, ThS. Phan Thanh Phương, PGS.TS. Trần Đăng Khánh, KS. Lê Thanh Nhuận, KS. Nguyễn Đức Cương, ThS. Nguyễn Thanh Loan, KS. Nguyễn Thị Thúy Ngoan, KS. Nguyễn Văn Quang, ThS. Phạm Thị Mai

 Thời gian thực hiện: 2016-2021

Kinh phí thực hiện: 6.450 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định số 781/QĐ - KHCN ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 Nghiệm thu: ngày 17 tháng 6 năm 2021 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Trình bày hiện trạng sản xuất lạc tại tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh. Thu thập, đánh giá nguồn vật liệu thích hợp cho 3 vùng sinh thái cho các mẫu giống lạc chịu hạn, năng suất. Đánh giá tính chịu hạn và chọn lọc giống lạc chịu hạn bằng chỉ thị phân tử. Xây dựng quy trình kỹ thuật tổng hợp cho các giống lạc trên các vùng đất khô hạn (Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh). Nghiên cứu hiệu quả của một số phương thức giữ ẩm để tăng năng suất cho giống lạc mới. Xây dựng 03 mô hình trình diễn (quy mô 5ha/mô hình) tại Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh.

 (Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 10/2022-19525)

TRANG CHỦ