HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 85
  • Tổng lượt truy cập: 12.141.653
Nghiên cứu giám định các loài giổi ăn hạt (Michelia spp.) ở Việt Nam hạt bằng phương pháp hình thái, phân tử và sinh thái
15/05/23 08:14AM
Chủ đề: Lâm nghiệp

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu giám định các loài giổi ăn hạt (Michelia spp.) ở Việt Nam hạt bằng phương pháp hình thái, phân tử và sinh thái (mã số: 106.03-2017.16)

Tổ chức chủ trì: Đại học Lâm nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Vũ Quang Nam

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: TS. Vương Duy Hưng; PGS.TS. Hà Văn Huân; TS. Nguyễn Hồng Hải; ThS. Nguyễn Thị Thơ; TS. Khuất Thị Hải Ninh

Thời gian thực hiện: 2017-2020

Kinh phí thực hiện: 698 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 26 tháng 12 năm 2020 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Nghiệm thu: ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Xác định chính xác tên khoa học của các loài giổi ăn hạt tại Việt Nam bằng phương pháp hình thái, sinh học phân tử và sinh thái; vị trí phân loại hợp lý của các loài giổi ăn hạt tại Việt Nam trong hệ thống phân loại chung của Việt Nam và trên Thế giới. Phân tích phylogeny (maximum parsimony) nhờ phần mềm Treefinder v 2011 (Jobb, 2011). Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về hình thái, sinh thái của các loài giổi ăn hạt tại Việt Nam. Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về các loài giổi ăn hạt ở Việt Nam.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 5/2022-18686)

TRANG CHỦ