HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.160
  • Tổng lượt truy cập: 10.809.843
Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây bương lông Điện Biên (Dendrocalamus giganteus) cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc
02/06/22 03:05PM
Chủ đề: Lâm nghiệp

Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây bương lông Điện Biên (Dendrocalamus giganteus) cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học lâm nghiệp Việt nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Anh Dũng

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Nguyễn Văn Thọ, PGS.TS. Ngô Đình Quế, PGS.TS. Nguyễn Huy Sơn, TS. Nguyễn Hồng Minh, TS. Đỗ Văn Bản, ThS. Nguyễn Quang Trung, ThS. Đỗ Văn Thảo, ThS. Nguyễn Thị Dương, KS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Thời gian thực hiện: 12/2012-11/2017

Cấp phê duyệt: Quyết định số 2329/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 08 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày nghiệm thu: ngày 14 tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội

 Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đặc điểm lâm học cây bương lông Điện Biên, điều tra tình hình phân bố, gây trồng và tiềm năng cung cấp nguyên liêụ bương lông Điện Biên và tổng kết kiến thức bản địa của người dân địa phương về kỹ thuâṭ trồng, giá trị sử dụng, thị trường. Nghiên cứu đặc điểm hình thái và giá trị sử dụng, nghiên cứu đặc điểm tái sinh (tái sinh hạt, tái sinh thân ngầm) và đặc tính sinh thái. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và gây trồng cây bương lông Điện Biên  lựa chọn vật liệu để nhân giống (tuổi cây mẹ và cành chét) xây dựng vườn vật liệu giống (0,5 ha taị Cầu Hai - Phú Thọ). Đồng thời, nghiên cứu kỹ thuật tạo cây con, sản xuất thử nghiệm cây giống từ hom cành chét... Xây dựng mô hình thử nghiệm trồng rừng bương lông Điện Biên (20 ha), tiến hành khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình. Nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ chế biến sản phẩm ván ghép thanh và ván sàn từ Bương lông Điện Biên, tiến hành hướng dẫn kỹ thuâṭ và sản xuất sản phẩm mẫu.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-281))

TRANG CHỦ