HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 136
  • Tổng lượt truy cập: 12.159.743
Nghiên cứu tính toán dòng chảy phục vụ công tác quản lý và sử dụng nguồn nước lưu vực sông Cả trên cơ sở ứng dụng các mô hình toán và công nghệ viễn thám
05/07/22 04:18PM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tính toán dòng chảy phục vụ công tác quản lý và sử dụng nguồn nước lưu vực sông Cả trên cơ sở ứng dụng các mô hình toán và công nghệ viễn thám (Mã số đề tài: ĐTĐL.CN - 56/15)

Tổ chức chủ trì: Viện Quy hoạch thủy lợi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Tuấn

Các cá nhân tham gia dự án: ThS. Bùi Tuấn Hải, TS. Bùi Nam Sách, TS. Lê Viết Sơn, ThS. Lương Ngọc Chung, ThS. Lê Thanh Hà, ThS. Phan Tuấn Phong, ThS. Hà Thanh Lân, PGS.TS. Phạm Quang Vinh, ThS. Nguyễn Thanh Bình, KS. Nguyễn Ngọc Thắng

Thời gian thực hiện: 12/2015-11/2018

Kinh phí thực hiện: 5.390 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 926/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 04 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày nghiệm thu: 17 tháng 05 năm 2019 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Thu thập tài liệu về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, thông tin tư liệu viễn thám phục vụ tính toán dòng chảy và nhu cầu sử dụng nước cho lưu vực sông Cả. Lựa chọn các mô hình toán và công nghệ viễn thám phục vụ tính toán dòng chảy và nhu cầu sử dụng nước cho lưu vực sông Cả. Ứng dụng công nghệ viễn thám trong phân tích, tính toán và thành lập bản đồ hiện trạng thảm phủ, độ ẩm đất, bốc hơi và lượng mưa cho lưu vực sông Cả. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ tính toán dòng chảy và nhu cầu sử dụng nước lưu vực sông Cả. Ứng dụng các mô hình tính toán dòng chảy và nhu cầu nước cho lưu vực sông Cả. Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ viễn thám kết hợp mô hình trong tính toán dòng chảy cho lưu vực sông Cả. Ứng dụng công nghệ WebGIS phục vụ công tác quản lý vận hành các công trình và hệ thống công trình thủy lợi lưu vực sông Cả. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nước trên lưu vực sông Cả.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-096))
TRANG CHỦ