HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 152
  • Tổng lượt truy cập: 12.574.519
Nghiên cứu tuyển chọn dòng/giống gốc ghép có khả năng kháng nấm Phytophthora spp. và tuyến trùng cho hồ tiêu
17/11/23 04:41PM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn dòng/giống gốc ghép có khả năng kháng nấm Phytophthora spp. và tuyến trùng cho hồ tiêu

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quang Ngọc

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Dương Thị Oanh; ThS. Nguyễn Trần Quyện; ThS. Trần Thị Diệu Hiền; ThS. Phạm Thị Hoài; ThS. Nguyễn Bá Huy; ThS. Võ Chí Cường; ThS. Nguyễn Văn Long; ThS. Nguyễn Tố Cát Triệu; TS. Nguyễn Xuân Hòa

Thời gian thực hiện: 2020-2021

Kinh phí thực hiện: 400 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 962/QĐ-KHNN-KH ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Nghiệm thu: ngày 21 tháng 01 năm 2022 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Kết quả bước đầu của đề tài đã đánh giá được các vật liệu gốc ghép có khả năng kháng nấm Phytophthora capsici hoặc tuyến trùng Meloidogyne incognita và tuyển chọn được tổ hợp ghép phù hợp trong điều kiện vườn ươm. Các vật liệu gốc ghép kháng nấm Phytophthora capsici: tiêu rừng Quảng Trị (TRQT); tiêu rừng Gia Lai (TRGL); hồ tiêu địa phương (L1); hồ tiêu lá to địa phương (KT2). Các vật liệu gốc ghép kháng tuyến trùng Meloidogyne incognita: hồ tiêu địa phương (L1); hồ tiêu lá to địa phương (KT2); hồ tiêu đọt xanh địa phương (V19); trầu không (TrN) và tiêu rừng Nam Mỹ (TRNM). Các vật liệu phù hợp đề xuất đưa vào làm gốc ghép gồm: tiêu rừng Quảng Trị (TRQT); hồ tiêu địa phương (L1); hồ tiêu lá to địa phương (KT2); trầu không (TrN) và tiêu rừng Nam Mỹ (TRNM). Tuy nhiên 2 ký hiệu giống là KT2 và TRQT đã không nhân đủ số lượng gốc cho thí nghiệm ghép.

Nghiên cứu cho thấy từ các vật liệu gốc ghép kháng nấm và tuyến trùng, bước đầu đã tuyển chọn được tổ hợp ghép trên gốc L1 có khả năng tiếp hợp hoàn chỉnh, sinh trưởng tốt và kháng nấm Phytophthora capsici ở giai đoạn vườn ươm. Tổ hợp ghép trên gốc tiêu rừng Nam Mỹ kháng tốt với nấm Phytophthora capsici đồng thời sinh trưởng tốt trong điều kiện vườn ươm nhưng không hiệu quả trên đồng ruộng. Phân tích giải phẫu cho thấy cấu tạo thân gốc ghép và ngọn ghép không tương đồng nên tổ hợp ghép chỉ có sự chấp nhận mà không có sự tiếp hợp hoàn thiện.

 (Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20226391/GGN 22-03-031) 
TRANG CHỦ