HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 93
  • Tổng lượt truy cập: 11.362.398
Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển cây diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) tại một số vùng sinh thái phù hợp ở Việt Nam
14/11/22 10:13AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển cây diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) tại một số vùng sinh thái phù hợp ở Việt Nam (mã số: HNQT/SPĐP/07.17)

Tổ chức chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Việt Long

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Trần Thị Minh Ngọc; PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng; TS. Hoàng Đăng Dũng; ThS. Nguyễn Thị Bích Hồng; PGS.TS. Trần Thị Lan Hương; TS. Nguyễn Văn Khoa; TS. Trần Tấn Phương; TS. Mai Văn Tân; PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh; TS. Nguyễn Văn Lộc; ThS. Nguyễn Anh Đức; ThS. Đỗ Thị Ngọc Ánh; ThS. Đoàn Thị Yến

Thời gian thực hiện: 2017-2020

Kinh phí thực hiện: 3.300 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3627/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghiệm thu: ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Tuyến chọn 02-03 giống diêm mạch triển vọng tham gia khảo nghiệm và tuyển chọn 01 giống được công nhận sản xuất thử có năng suất đạt 2 tấn/ha, hàm lượng protein từ 15-21%, chịu hạn (độ ấm đất ở ngưỡng 40-50% độ ẩm tối đa đồng ruộng) hoặc chịu mặn (độ mặn tương đương 4-6%o) . Tạo ra 01 quy trình canh tác cây diêm mạch/vùng sinh thái (nghiên cứu tại ba vùng sinh thái). Đồng thời đã xây dựng 01 mô hình tại mỗi vùng sinh thái thích hợp (nghiên cứu tại ba vùng sinh thái), quy mô tối thiếu 01 ha/vùng/vụ với năng suất đạt khoảng 2 tấn/ha tại vùng sinh thái phù hợp.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 11/2021-18421)

TRANG CHỦ