Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nho rượu gắn với chế biến vang nho tại Ninh Thuận và Lâm Đồng
29/03/24 09:49AM
Chủ đề: Thực phẩm

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nho rượu gắn với chế biến vang nho tại Ninh Thuận và Lâm Đồng

Tổ chức chủ trì: Viện nghiên cứu bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phan Công Kiên

 Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Phan Văn Tiêu, ThS. Phạm Văn Phước, ThS. Võ Minh Thư, ThS. Nại Thành Nhàn, ThS. Đặng Minh Tâm, Kỹ sư. Lê Văn Long, Kỹ sư. Nguyễn Ngọc Duy, ThS. Phạm Thị Thu, ThS.Lê Văn Gia Nhỏ

Thời gian thực hiện: 2018-2021

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3156/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Cục Thông tin KH và CN Quốc gia

 Nghiệm thu: ngày 15 tháng 12 năm 2021

Kết quả nghiên cứu:

Tuyển chọn và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất một số giống nho rượu có chất lượng tốt, phù hợp để phát triển trong điều kiện tự nhiên tại Ninh Thuận. Xây dựng các quy trình công nghệ sản xuất được loại rượu vang nho đạt chất lượng cao đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Triển khai xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nguyên liệu nho rượu gắn với chế biến vang nho nhằm manglại hiệu quả kinh tế caovà bền vững tại Ninh Thuận và Lâm Đồng.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 11/2022-20231)