HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 149
  • Tổng lượt truy cập: 12.574.081
Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ nano và chế phẩm sinh học trong sản xuất chè an toàn tại tỉnh Thái Nguyên
20/11/23 09:28AM
Chủ đề: Phân bón

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ nano và chế phẩm sinh học trong sản xuất chè an toàn tại tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học và công nghệ phát triển nông lâm nghiệp

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Bùi Thị Minh Tuyết

 Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Bùi Thị Minh Tuyết; TS. Vũ Văn Thư; TS. Hoàng Công Mệnh; PGS.TS. Hồ Quang Đức; TS. Hoàng Tuấn Hiệp; TS. Bùi Thị Ngọc Dung; ThS. Bùi Mạnh Thắng

 Thời gian thực hiện: 2019-2021

Kinh phí thực hiện: 2.789 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định số 400/QĐ-KHCN  ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

 Nghiệm thu: ngày 14 tháng 12 năm 2021 tại Thái Nguyên

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã đánh giá được hiệu quả của phân hữu cơ nano UPLML và chế phẩm sinh học Neemferno9 (đến năng suất, chất lượng chè thương phẩm làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình trong sản xuất chè an toàn tại tỉnh Thái Nguyên. Báo cáo đánh giá thực trạng sản xuất, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với cây chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quy trình sử dụng phân hữu cơ UPLML công nghệ nano và chế phẩm sinh học Neemferno (NTV No1) cho sản xuất chè an toàn; Báo cáo kết quả xây dựng mô hình ứng dụng phân bón hữu cơ UPLML nano và chế phẩm sinh học NTV-No1 (Neemferno) đối với cây chè; Bộ tài liệu tập huấn chuyển giao mô hình sản xuất chè an toàn theo hướng hữu cơ; Đề xuất các giải pháp nhân rộng mô hình ứng dụng sử dụng phân bón hữu cơ UPLML công nghệ nano và chế phẩm sinh học NTV-No1 (Neemferno) cho cây chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Sản phẩm của đề tài có thể nhân rộng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ UPLML công nghệ nano và chế phẩm sinh học NTV-No1 (Neemferno) cho cây chè trên địa bàn toàn tỉnh.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 1/2023-TNN-2022-04)

TRANG CHỦ