HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.182
  • Tổng lượt truy cập: 10.810.010
Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống và trồng cây sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus K.Komatsu, S.Zhu & S.Q.Cai)
26/07/22 08:50AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống và trồng cây sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus K.Komatsu, S.Zhu & S.Q.Cai) (Mã số đề tài: KHCN-TB/13-18)

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Lâm sinh-Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Quang Tuyến

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Triệu Thái Hưng; PGS.TS. Trần Văn Con; ThS. Trần Thị Kim Hương; TS. Nguyễn Toàn Thắng; ThS. Trịnh Ngọc Bon; ThS. Nguyễn Quang Hưng; TS. Khuất Hữu Trung; PGS.TS. Đỗ Thị Hà; TS. Trần Thị Liên; ThS. Nguyễn Thanh Sơn; ThS. Bùi Thanh Tân; ThS. Ninh Việt Khương; CN. Nguyễn Thị Hoài Anh; ThS. Phan Ngọc Quân

Thời gian thực hiện: 06/2017-06/2019

Kinh phí thực hiện: 6.900 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3452a/QĐ-ĐHQGHN ngày 01 tháng 11 năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghiệm thu: ngày 02 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã xác định được đặc điểm sinh học, tính đa dạng di truyền, thành phần hóa học, chất lượng dược liệu, động thái tích lũy saponin và kiến thức bản địa của người dân về cây Sâm Lai Châu. Đề tài đã chọn giống, xây dựng được vườn giống gốc (trong đó có 500 cây kế thừa và 500 cây bổ sung) để xây dựng vườn giống từ 5 tuổi trở lên, hàm lượng saponin tổng số trong các cây mẹ đạt TCCS (10%) và vượt trên 15% so với trung bình. Nghiên cứu đã mô tả hình thái phân biệt và xác định được 01 mẫu giống Sâm Lai Châu có khả năng phát triển thành giống. Xây dựng kỹ thuật nhân giống bằng hạt và quy trình nuôi cấy mô Sâm Lai Châu.

Nghiên cứu đã hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng trọt và xây dựng mô hình trồng dưới mái che và dưới tán rừng Sâm Lai Châu. Xây dựng được 01 quy trình nuôi cấy mô, 01 Tiêu chuẩn cơ sở cây giống cho Sâm Lai Châu, 01 tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và trồng trọt Sâm Lai Châu.

 (Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-217))

TRANG CHỦ