HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 138
  • Tổng lượt truy cập: 12.574.264
Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục và hoàn thiện kỹ thuật sản xuất giống tôm đất (Metapenaeus ensis De Haan 1844) từ nguồn bố mẹ tự nhiên trong các ao/đầm/ruộng tại tỉnh Trà Vinh
20/11/23 09:13AM
Chủ đề: Thủy sản

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục và hoàn thiện kỹ thuật sản xuất giống tôm đất (Metapenaeus ensis De Haan 1844) từ nguồn bố mẹ tự nhiên trong các ao/đầm/ruộng tại tỉnh Trà Vinh

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Văn Chí

 Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Dũng; ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng; TS. Trương Quốc Thái; TS. Nguyễn Văn Hùng; CN. Nguyễn Khắc Đạt; Nguyễn Chánh Đức; Nguyễn Hải Đăng

 Thời gian thực hiện: 10/2018-12/2021

Kinh phí thực hiện: 1.169 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định số 17/QĐ-SKHCN ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

 Nghiệm thu: ngày 18 tháng 02 năm 2022 tại Trà Vinh

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục tôm đất bố mẹ tự nhiên trong các ao/đầm/ruộng tại địa phương. Xác định ảnh hưởng của thức ăn, độ mặn, nhiệt độ, chế độ cho ăn, tỷ lệ cho ăn trong nuôi tôm đất (Metapenaeus ensis De Haan 1844) từ nguồn bố mẹ tự nhiên trong các ao/đầm/ruộng tại tỉnh Trà Vinh. Hoàn thiện quy trình sinh sản nhân tạo tôm đất từ nguồn tôm bố mẹ nuôi vỗ. Triển khai tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho các trại sản xuất giống treeb địa bàn tỉnh Trà Vinh.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 2/2023-TVH-2022-002)

TRANG CHỦ