HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 162
  • Tổng lượt truy cập: 11.580.736
Nông nghiệp hay phi nông nghiệp-Lựa chọn đầu tư của người nông dân và tác động đến phúc lợi của nông hộ
27/02/23 11:23AM
Chủ đề: Nông dân, nông thôn

Tên nhiệm vụ: Nông nghiệp hay phi nông nghiệp-Lựa chọn đầu tư của người nông dân và tác động đến phúc lợi của nông hộ

Tổ chức chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Phạm Bảo Dương

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Phùng Giang Hải, TS. Tô Thế Nguyên, TS. Phạm Tiến Thành, PGS.TS. Đỗ Quang Giám, ThS. Trần Thế Cường, TS. Phạm Thanh Lan, TS. Nguyễn Hữu Nhuần, TS. Đỗ Thị Diệp

Thời gian thực hiện: 6/2018-6/2020

Kinh phí thực hiện: 671 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 86/QĐ- HĐQL-NAFOSTED ngày 27 tháng 05 năm 2019 của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Nghiệm thu: ngày 21 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu xem xét quyết định đầu tư của nông dân và tác động của các hoạt động đó lên mức sống của hộ và cộng đồng cư dân ở nông thôn. Từ đó, giúp nắm bắt được ảnh hưởng của việc chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang phi nông nghiệp cũng như các yếu tố tác động đến quá trình này. Trên cơ sở đó đề xuất các chính sách phù hợp để giúp cho việc thực hiện quá trình này được hiệu quả.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 11/2021-18182)

TRANG CHỦ