HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 73
  • Tổng lượt truy cập: 12.142.157
Phân lập thiết kế gen kháng sâu tạo giống đậu tương biến đổi gen
15/05/23 08:16AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên nhiệm vụ: Phân lập thiết kế gen kháng sâu tạo giống đậu tương biến đổi gen

Tổ chức chủ trì: Viện Di truyền nông nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Nguyễn Văn Đồng

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: PGS. TS. Nguyễn Văn Đồng; TS. Mai Đức Chung; TS. Nguyễn Hữu Kiên; ThS. Nguyễn Thị Hòa; ThS. Lê Thị Mai Hương; TS. Lê Thị Minh Thành; PGS. TS. Phạm Bích Ngọc; PGS. TS. Lê Thị Thu Hiền; TS.Đinh Thúy Hằng; TS. Đào Thị Hằng

Thời gian thực hiện: 2017-2020

Kinh phí thực hiện: 7.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 5254/ QĐ-BNN-KHCN ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nghiệm thu: ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Phân lập các gen từ vi sinh vật bản địa và thiết kế vector biểu hiện kháng hiệu quả một số loài sâu đục quả để tạo giống đậu tương biến đổi gen. Xác định một số chủng Bt bản địa có khả năng diệt các loại sâu đục quả trên đậu tương trong vụ đông, xuân và vụ hè thu của Việt Nam. Phân lập các gen Bt mới (mã hóa các protein độc tố Bt mới) từ các chủng Bt bản địa có khả năng diệt các loại sâu đục quả trên đậu tương trong vụ đông xuân và vụ hè thu của Việt Nam. Thiết kế vector chuyển gen để biến nạp các gen Bt mới đã được phân lập hoặc cải biến.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 5/2022-18707)

TRANG CHỦ