HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.158
  • Tổng lượt truy cập: 10.809.791
Sản xuất thử giống ngô nếp lai HUA601 tại các tỉnh phía Bắc
19/07/22 10:20AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên dự án: Sản xuất thử giống ngô nếp lai HUA601 tại các tỉnh phía Bắc

Tổ chức chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm dự án: TS. Phạm Quang Tuân

Các cá nhân tham gia dự án: KS. Nguyễn Thị Nguyệt Anh, GS. TS. Vũ Văn Liết, KS. Đoàn Thị Yến, ThS. Vũ Thị Bích Hạnh, KS. Nguyễn Trung Đức, PGS. TS. Nguyễn Thế Hùng, Lê Thanh Hải, Võ Thị Nhung, Hà Văn Lán

Thời gian thực hiện: 01/2017-09/2019

Kinh phí thực hiện: 2.100 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 198/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày nghiệm thu: ngày 27 tháng 04 năm 2020 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Dự án đã hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai F1 giống ngô nếp lai HUA601 (ADI668) áp dụng cho các tỉnh phía Bắc và quy trình sản xuất thương phẩm giống ngô nếp lai HUA601 (ADI668) cho vùng đồng bằng sông Hồng; cả hai quy trình được công nhận cấp cơ sở và áp dụng trong sản xuất. Kết quả đã xây dựng 4 mô hình sản xuất hạt lai F1 giống ngô nếp lai HUA601 (ADI668) với tổng diện tích là 10 ha trong vụ Xuân 2018 đạt năng suất hạt lai trên 1,5 tấn/ha và kết quả sản xuất hạt lai thu được tổng cộng 17,2 tấn hạt lai F1 giống ngô nếp lai HUA601 (ADI668), phục vụ xây dựng mô hình sản xuất thử công nhận giống chính thức cho cả nước và phục vụ xây dựng mô hình để quảng bá, mở rộng diện tích gieo trồng giống. Dự án đã xây dựng được 4 mô hình thâm canh giống ngô nếp lai thương phẩm HUA601 (ADI668) với tổng diện tích 10 ha trong vụ Xuân Hè 2018 và Xuân Hè 2019.

Kết quả nghiên cứu đã sản xuất 60 kg hạt siêu nguyên chủng dòng bố, 120 kg hạt siêu nguyên chủng dòng mẹ, 600 kg hạt nguyên chủng dòng bố, 1.200 kg hạt nguyên chủng dòng mẹ. Chất lượng hạt giống các cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-53: 2011/BNNPTNT; Công nhận chính thức giống ngô nếp lai HUA601 (ADI668) và đã được cấp bằng bảo hộ giống.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20205925-26)

TRANG CHỦ