Sản xuất thử nghiệm giống chè Shan LP18 tại một số tỉnh miền núi phía Bắc
05/07/24 03:51PM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên dự án: Sản xuất thử nghiệm giống chè Shan LP18 tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Hữu La

Các cá nhân tham gia dự án: TS. Nguyễn Thị Hồng Lam, PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, TS. Nguyễn Ngọc Bình, TS. Nguyễn Thị Minh Phương, TS. Trần Xuân Hoàng, ThS. Nguyễn Mạnh Hà, ThS. Nguyễn Thị Kiều Ngọc, ThS. Phạm Thị Như Trang, ThS. Nguyễn Hoài Thu

 Thời gian thực hiện: 03/2020-12/2022

Kinh phí thực hiện: 7.000 triệu đồng

 Cấp phê duyệt: Quyết định 536/QĐ-BNN-KHCN ngày 10 tháng 02 năm 2023  của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 Nghiệm thu: ngày 24 tháng 02 năm 2023 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Giống chè shan LP18 tự công bố lưu hành theo Quyết định số 512/QĐ-MNPB-KH ngày 07/10/2022. Dự án đã hoàn thiện 3 quy trình công nghệ: Quy trình công nghệ nhân giống chè shan LP18 ban hành theo Quyết định số 487/QĐ-MNPB-KH ngày 22/09/2021; Quy trình trồng thâm canh cho giống chè shan LP18 ban hành theo Quyết định số 487/QĐ-MNPB-KH ngày 22/09/2021; Quy trình công nghệ chế biến chè xanh, chè đen cho giống chè shan LP18 ban hành theo Quyết định số 292/QĐ-MNPB-KH ngày 08/04/2022.

Dự án đã xuất vườn 1,0 triệu cây chè giống, cây giống xuất vườn có chiều cao cây trung bình 25,95 cm, đường kính gốc trung bình 0,33cm, hóa nâu >80% và có 9,37 lá thật. Tỷ lệ xuất vườn đạt 85,89 %. Sản xuất thử nghiệm 1 triệu bầu của dự án cho lợi nhuận cao hơn so với mô hình đối chứng, lợi nhuận 816,137 triệu đồng cho 1 triệu bầu cao gấp 1,2 lần so với mô hình đối chứng, với tỷ suất lợi nhuận cận biên đạt 2,18 (xếp loại tốt). Dự án đã hoàn thành trồng mới 30ha giống chè shan LP18: Lai Châu (10ha trồng năm 2021); Hòa Bình (5ha trồng năm 2020); Hà Giang (5ha trồng năm 2020). Trồng thâm canh 15ha giống chè LP18 tại Sơn La (13ha), tại Phú Thọ (2ha). Dự án đã hoàn thành tập huấn cho 240 lượt người về kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thâm canh, thu hái và chế biến cho giống chè shan LP18.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20236897/GGN 23-05-066)