HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 41
  • Tổng lượt truy cập: 11.580.846
Tái cấu trúc ngành chè theo hướng sản xuất chè hữu cơ
27/02/23 11:26AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên đề tài: Tái cấu trúc ngành chè theo hướng sản xuất chè hữu cơ (Mã số đề tài: 502.01-2018.13)

Tổ chức chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Thế Nguyên

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Trần Thị Thu Hương; TS. Nguyễn Quốc Oánh; TS. Bùi Thị Minh Hằng; TS. Nguyễn Thành Vũ; TS. Nguyễn Bích Hồng; TS. Nguyễn Hồng Chỉnh

Thời gian thực hiện: 2018-2020

Kinh phí thực hiện: 821 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 86/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 27 tháng 12 năm 2020 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Nghiệm thu: ngày 21 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Dự án đã khảo sát, đánh giá hiệu quả (kinh tế và kỹ thuật) của sản xuất chè truyền thống và chè hữu cơ ở Việt Nam, tìm ra yếu tố tác động đến hiệu quả, do đó có căn cứ giúp cải thiện năng suất chè để có thể hội nhập và nâng cao sức cạnh tranh của chè Việt Nam. Đánh giá thực trạng xu hướng sản xuất hữu cơ của sản xuất chè ở Việt Nam, tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng chuyển đổi đó, từ đó có các kiến nghị phù hợp cho các chính sách mà Chính phủ đang theo đuổi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các hộ nông dân đang có xu hướng chuyển dần từ canh tác truyền thống sang canh tác chè hữu cơ vì canh tác chè hữu cơ có nhiều thuận lợi hơn so với chè thường như giá bán cao hơn, lợi nhuận cao hơn, chi phí thấp hơn, không sử dụng phân bón hóa học và thuốc hóa học nên không ảnh hưởng đến sức khỏe người trồng. Nghiên cứu đã đưa ra một số đề xuất: (1) do diện tích trồng chè nhiều thì hộ có xu hướng chuyển một phần hoặc toàn bộ sang canh tác chè hữu cơ. Do vậy, chính quyền các cấp cần phải tiếp tục chính sách như dồn điền đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất chè hữu cơ để phục vụ nhu cầu của người dân muốn chuyển từ canh tác chè thường sang canh tác chè hữu cơ. (2) Canh tác chè hữu cơ cần hỗ trợ kỹ thuật và các hỗ trợ khác cao hơn canh tác chè thường. Do vậy để mở rộng diện tích chè hữu cơ thì cần phải tiếp tục các chính sách hỗ trợ như tập huấn, hỗ trợ đầu vào và hỗ trợ đầu ra. (3) Canh tác chè hữu cơ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và trong tiêu thụ hơn chè thường. Do vậy, cần có một số hỗ trợ trong sản xuất và tiêu thụ chè hữu cơ như hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu. Bên cạnh đó, HTX và hội trồng chè cũng cần phát huy vai trò của mình trong việc hỗ trợ thành viên trong sản xuất và tiêu thụ chè hữu cơ. Cần phải xây dựng được các chuỗi giá trị bền vững cho canh tác chè hữu cơ. HTX và hội trồng chè cần phát huy vai trò là người cầu nối giữa hộ trồng chè hữu cơ và các tác nhân khác như doanh nghiệp chế biến chè.

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 11/2021-18200)

TRANG CHỦ