HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.082
  • Tổng lượt truy cập: 10.809.159
Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp và thủy sản bền vững vùng Tây Nam Bộ
19/07/22 10:09AM
Chủ đề: Chính sách nông nghiệp

Tên đề tài: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp và thủy sản bền vững vùng Tây Nam Bộ (Mã số đề tài: KHCN-TN/14-19)

Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Kim Sơn

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Phạm Thị Ngọc Linh; TS. Nguyễn Văn Giáp; ThS. Nguyễn Ngọc Quế; ThS. Lê Thị Hà Liên; PGS.TS. Nguyễn Văn Sánh; TS. Trương Thị Thu Trang; ThS. Trần Hữu Hiệp; TS. Phan Thanh Lâm; ThS. Nguyễn Hồng Thả

Thời gian thực hiện: 06/2019-11/2019

Kinh phí thực hiện: 2.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 18/QĐ-KHXH ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nghiệm thu: ngày 14 tháng 02 năm 2020 tại Hà Nội


Kết quả nghiên cứu:

Đưa ra tổng quan, đánh giá thực trạng phát triển và vai trò của nông nghiệp và thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1986-2017 và phân tích thành công, hạn chế, nguyên nhân và các vấn đề đặt ra dưới góc độ phát triển bền vững về chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp và thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1986-2017. 

Theo đó, đề tài đã nghiên cứu và phân tích vai trò nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng đối với phát triển nông nghiệp và thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1986- 2017. Đồng thời, nghiên cứu và phân tích các đặc điểm của một số yếu tố tự nhiên, kinh tế-xã hội chính vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong phát triển bền vững nông nghiệp và thủy sản của vùng.

 Đề tài cũng phân tích sự phát triển mô hình chuỗi giá trị nông sản bền vững trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long để định hướng quan điểm và thống nhất đề xuất hệ thống giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp và thủy sản, và phát triển các sản phẩm chủ lực về nông nghiệp và thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

 (Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-206))

TRANG CHỦ