Tiếp thu công nghệ tính toán mưa, lũ lớn cho các lưu vực sông liên quốc gia trong điều kiện hạn chế hoặc không có dữ liệu đo đạc
13/07/22 10:40AM
Chủ đề: Thủy lợi

Tên nhiệm vụ: Tiếp thu công nghệ tính toán mưa, lũ lớn cho các lưu vực sông liên quốc gia trong điều kiện hạn chế hoặc không có dữ liệu đo đạc - Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Đà - Thao (bao gồm cả phần lưu vực thuộc lãnh thổ Trung Quốc) (Mã số đề tài: 30/FIRST/1a/KLORCE)

Tổ chức chủ trì: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực sông biển

        (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam)

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Hồ Việt Cường

Các cá nhân tham gia dự án: GS. TS. M.Levent Kavvas, GS. TS. Ercan Ali, TS. Trịnh Quang Toàn, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn, ThS. Trần Văn Bách, ThS. Ngô Thị Minh Nguyệt, CN. Ngô Thị Tâm

Thời gian thực hiện: 08/2018-06/2019

Kinh phí thực hiện: 4.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3051/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày nghiệm thu: 26 tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Nhiệm vụ đã sử dụng bộ mô hình WEHY-HCM thiết lập cho lưu vực Đà- Thao để khôi phục toàn bộ chuỗi số liệu mưa và dòng chảy cho lưu vực từ 1900-2016. Dự án cũng sử dụng các kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu dự báo cho Việt Nam do Bộ Tài nguyên môi trường công bố năm 2016 để tính toán dự báo biến động mưa, dòng chảy cho lưu vực từ 2019-2100 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5. Đồng thời, đã chuyển giao thành công bộ mô hình khí tượng thủy văn kết hợp WEHYHCM do CHRL-Hoa Kỳ nghiên cứu và phát triển cho KLORCE-Việt Nam. Mô hình được xây dựng với việc sử dụng bộ dữ liệu lớn, đa dạng gồm địa hình, thảm phủ, bản đồ đất, số liệu về độ che phủ của lá cây, các dữ liệu khí tượng thủy văn toàn cầu, dữ liệu tái phân tích (reanalysis data), dữ liệu thực đo…

Nghiên cứu đánh giá các tác động của hồ chứa thượng nguồn bên lãnh thổ Trung Quốc đến chế độ dòng chảy vùng hạ du lãnh thổ Việt Nam. Các kết quả đánh giá cho thấy các hồ chứa bên thượng nguồn sông Đà thuộc lãnh thổ Trung Quốc có tác dụng khá rõ đến chế độ dòng chảy mùa kiệt tuy nhiên mức độ ảnh hưởng đến trạm Lai Châu còn từ sau trạm Lai Châu mức độ ảnh hưởng không đáng kể. Nghiên cứu cũng đã nhận được Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ 01 giải pháp hữu ích “Phương pháp tính toán khôi phục chuỗi số liệu cho lưu vực sông trong điều kiện hạn chế hoặc không có số liệu đo đạc”.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-194))