HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 85
  • Tổng lượt truy cập: 11.480.288
Trồng sản xuất thử nghiệm một số giống Macadamia mới (OC, 246, 816 và 849) tại Tây Nguyên rồng sản xuất thử nghiệm một số giống Macadamia mới (OC, 246, 816 và 849) tại Tây Nguyên
01/12/22 08:56AM
Chủ đề: Lâm nghiệp

Tên dự án: Trồng sản xuất thử nghiệm một số giống Macadamia mới (OC, 246, 816 và 849) tại Tây Nguyên (Mã số: DAĐL-2012/11)

Tổ chức chủ trì: Viện nghiên cứu giống và công nghệ sinh học Lâm nghiệp - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm dự án: TS. Đỗ Hữu Sơn

Các cá nhân tham gia dự án: TS. Mai Trung Kiên, TS. Hà Huy Thịnh, KS. Đỗ Văn Nhạn, TS. Nguyễn Đức Kiên, ThS. Nguyễn Đình Hải, ThS. Phan Đức Chỉnh, KS. Bùi Tiến Hùng, ThS. Nguyễn Thị Thu Dung, ThS. Đỗ Minh Hoàng Anh

Thời gian thực hiện: 12/2012-11/2017

Kính phí thực hiện: 7.300 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 2369/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 08 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày nghiệm thu: ngày 14 tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Dự án đã xây dựng và đánh giá 20 ha mô hình vườn quả bằng các giống mới có năng suất cao (OC, 246, 816 và 849). Tại Buôn Dliêya, xã Dliêya, huyện Krông Năng, Đắk Lắk, dòng OC là dòng có sản lượng hạt cao nhất, đạt từ 3,70 kg/cây (trồng xen cà phê) đến 4,30kg/cây ,(trồng thuần loài), vượt từ 7,96 đến 16,27% so với trung bình của từng mô hình. Tại Buôn EaNgai, xã Dliêya, huyện Krông Năng, Đắk Lắk, dòng OC cũng là dòng có sản lượng hạt cao nhất, đạt từ 3,66 kg/cây (trồng xen tiêu) đến 3,96 kg/cây (trồng thuần loài), vượt từ 5,04 đến 12,62% so với trung bình của từng mô hình.

Kết quả nghiên cứu cho thấy loại hom giâm thích hợp nhất cho Macadamia là hom chồi vượt nửa hóa gỗ lõi trắng vàng. Chỉ số ra rễ của cây hom giâm của dòng 246 là tốt nhất là (57,2), tiếp đến là dòng OC, 849, 816 (có chỉ số ra rễ 40,0- 25,2. Thời vụ ghép thích hợp cho ghép Macadamia là tháng (1-3) và tháng (9-12) cho tỷ lệ sống của hom ghép là (82,5%-90,0%), sinh trưởng của chồi ghép sau 60 ngày từ (17,1 cm-25,4 cm).

Loại hom ghép thích hợp cho ghép Macadamia là hom ghép để ¼ lá cho tỷ lệ sống của hom ghép là 95,8% và sinh trưởng của chồi ghép đạt 25,1 cm. Môi trường chăm sóc Macadamia sau ghép thích hợp nhất là lều phủ nilong trắng và tưới thấm 1 lần/ngày trong thời gian 40 ngày cho tỷ lệ sống đạt 95,8% và sinh trưởng của chồi ghép là 23,9 cm. Hiệu quả kinh tế đem lại khá cao, với tỷ lệ lãi dòng được tính cho 4 năm là 4,36%, tức là mỗi năm lãi 1,09%.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-075))

TRANG CHỦ