HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 121
  • Tổng lượt truy cập: 11.355.639
Ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
24/11/22 11:16AM
Chủ đề: Trồng trọt

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

Tổ chức chủ trì: Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lưu Ngọc Quyến

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: TS. Nguyễn Ngọc Bình; KS. Phí Văn Mẫn; KS. Nguyễn Trung Hiếu; KS. Dương Đình Tân; Triệu Văn Sỹ

Thời gian thực hiện: 01/2017-06/2019

Kinh phí thực hiện: 3.792 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 74/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Nghiệm thu: ngày 03 tháng 7 năm 2019 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Qua 30 tháng thực hiện dự án đã xây dựng mô hình 10ha sản xuất chè đạt tiêu chuẩn VietGAP được cấp giấy chứng nhận mô hình VietGAP; 20 ha mô hình sản xuất chè theo hướng hữu cơ; 01 nhãn hiệu tập thể “Chè Shan tuyết Bằng Phúc”; hỗ trợ 03 thiết bị và chuyển giao 03 quy trình chế biến cho hợp tác xã (HTX) Hồng Hà; thiết kế 05 mẫu mã bao bì, in 10.000 bao bì chuyển cho HTX Hồng Hà; đào tạo tập huấn cho 150 lượt người; thực hiện 03 phóng sự tuyên truyền, tổ chức các hội nghị, hội thảo; xây dựng bảng tiêu chí chất lượng sản phẩm…Năng suất, chất lượng và hiệu quả mô hình đều đạt và vượt so với thuyết minh.

Dự án đã nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, chế biến và đa dạng hóa sản phẩm chè Shan cho HTX Hồng Hà. Thông qua hỗ trợ thiết bị và chuyển giao công nghệ chế biến, HTX Hồng Hà đã sử dụng hiệu quả thiết bị, ứng dụng công nghệ để sản xuất, kinh doanh, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Dự án đã giúp nâng cao năng lực tiếp cận và phát triển thị trường cho HTX Hồng Hà, thông qua việc kết nối với các doanh nghiệp (Công ty TAWU), mở ra hướng sản xuất và tiêu thụ bền vững, tạo tiền đề nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân, HTX vùng chè Shan Bằng Phúc

(Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 07/2022-01-STD-QLCNCN)

TRANG CHỦ