Thông báo tài liệu mới số 02/2023
01/03/23 04:54PM
Giới thiệu một số sách chuyên khỏa liên quan đến ngành

1. Đới gian triều miền Bắc Việt Nam: Những đặc trưng cơ bản và tiềm năng phát triển. / Đặng Hoài Nhơn. - H.: Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 258tr., 24 cm

          Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu đới gian chiều trên thế giới và tại Việt Nam. Nêu đặc điểm, địa hình, địa chất và các hệ ính thái đới gian triều. Phân tích đặc điểm khí hậu, thủy văn ven bờ miền Bắc. Nêu đặc điểm và chất lượng nước, trầm tích, sinh vật, quá trình hình thành, phát triển và tiềm năng của đới gian triều.

Đăng ký cá biệt: VT20213983

2. Đánh giá diễn biến hàm lượng một số chất ô nhiễm có độc tính trong môi trường vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam. /H.: Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 364 tr., 24 cm

Tóm tắt: Trình bày về đặc điểm tự nhiên và nguồn thải vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam. Đưa ra kết quả nghiên cứu về một số chất ô nhiễm có độc tính và tình hình nghiên cứu trong môi trường biển. Giới thiệu phương pháp khảo sát thu mẫu phân tích đánh giá một số chất ô nhiễm có độc tính trong vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam. Phân tích hiện trạng chất lượng môi trường, cũng như diễn biến hàm lượng một số chất ô nhiễm có độc tính trong môi trường nước, trầm tích, trong mô thịt một số sinh vật tại vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam và khả năng tồn lưu chất ô nhiễm có độc tính trong môi trường biển ven bờ miền Bắc Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp quản lý và giảm thiểu tác động của chất ô nhiễm có độc tính đên môi trường

Đăng ký cá biệt: VT20213984

3. Các đặc điểm môi trường vật lý và sinh thái vùng biển phía Nam Việt Nam. / Bùi Hồng Long. - H.: Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 365 tr.,24 cm

Tóm tắt: Nêu đặc điểm địa mạo và trầm tích ven biển và vùng thềm lục địa phần phía Nam Việt Nam. Trình bày nghiên cứu về chế độ thủy văn, động lực tầng nước nông, tầng nước sâu; vận chuyển và lắng đọng trầm tích trong vùng trũng sâu biển Đông, hiện tượng nước trồi và tác động của các quá trình khí tượng, thủy văn, kích thước lớn (Macro) và trung bình (Meso) lên vùng nước trồi mạnh Nam Trung Bộ Việt Nam. Phân tích năng suất sinh học và những biến động của nó trong vùng xáo trộn giữa khối nước sông Mê Kông và khối nước biển đông

Đăng ký cá biệt: VT20213985

 4. Các loài rong biển thường gặp ở vùng biển Việt Nam và giá trị sử dụng. / Đàm Đức Tiến. - H.: Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 365 tr., 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách là kết quả nghiên cứu tương đối đầy đủ trong khoảng thời gian từ 1990 đến nay. Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về thành phần loài, phân bố và tình hình sử dụng, chế biến rong biển. Giới thiệu các loài rong biển thường gặp tại vùng biển Việt Nam và giá trị sử dụng bao gồm ngành rong đỏ, ngành rong nâu, ngành rong lục. Phân tích các lớp chất chính có trong rong biển. Phụ lục là ảnh các loài rong biển thường gặp, bảng chỉ dẫn tên các loài

Đăng ký cá biệt: VT20213986

5. Nghiên cứu đặc điểm các trường địa vật lý và cấu trúc địa chất vùng quần đảo Trường Sa phục vụ đánh giá tiềm năng khoáng sản và phòng chống thiên tai. / . - H.:Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 364 tr.,24 cm

Tóm tắt: Nêu đặc điểm địa lý tự nhiên khu vực Trường Sa. Trình bày cơ sở tài liệu, phương pháp nghiên cứu về đặc điểm địa tầng; đặc điểm thạch học, địa hóa thành tạo phun trào núi lửa và chế độ động lực Manti giai đoạn Kainozoi khu vực quần đảo Trường Sa và lân cận. Giới thiệu cấu trúc địa lý quần đảo Trường Sa, phân vùng cấu trúc yếu liên quan đến xói lở đảo và sạt lở bờ kè các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết và Sinh Tồn, đặc điểm địa chất chông trình lớn, tiềm năng khoảng sản vùng biển nước sâu và các tai biến thiên nhiên.

Đăng ký cá biệt: VT20213987

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428